İstanbul Amerikan Kız Koleji postadan geçmiş matbu zarf ve içinde 1957 yılına ait bir makbuzla birlikte