SOLD

İstanbul'un Bizans Topoğrafik Haritası, Ölçek: 1/2.000, Nomidis

32 x 44 cm.