Askeri Tarih, Irak ve Filistin Haritası, Yıldırım Asarı İçin Umumi Harita, 1/3.000.000, Matbaai Askeriye 1337

42 x 56 cm.