SOLD

Kutsal Topraklar, Eski Türkçe Kudüs-ü Şerif Civarı ile Kudüs Tahkimatını Gösterir Harita, Matbaai Askeriye 1337, 1/100.000, Filistin

Lut Gölü ve Civarı Harita Dahilindedir.40 x 58 cm.