19. yy. Osmanlı Saray Kostümleri (Yeniçeri-Veziri Azam, Solak) ve Damas'ta (Şam) da bir Çeşme

28 x 18 cm.