Hanedan, Denizcilik. Yan Tema Finans Tarihi - Hisse Senedi. Sultan Abdülhamid Hanın Eşi, Ayşe Sultanın Annesi Müşfika Kadıefendinin, İttihad Seyri Sefain Anonim Şirketi 100 Hissesine Sahip Olduğunu Gösteren 2 Adet Zarf.

Yorgun