Histoire Ancienne, Rollin, 9X14, 1835, Paris, 3. ve 4. cilt tek kitapta, Asurlular, Kartacalılar, Persler hakkında,