9. Hariciye Koğuşu, Peyami Safa, Nazım hikmete İthaf, İstanbul 1937, 151 s.