Hüve'l-Baki İstanbul'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Hans-Peter Laqueur, Çev: Selahattin Dilidüzgün, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 289 s.

15 x 21 cm.