İki Kitap Mevcuttur 1. Kitap: İlm-i Heyet Dünya, Güneş ve Gezegenler İle Alakalı Bir Kitap. İçinde"Selanik İdadisi Yedinci Sınıf Talebesi" Yazılıdır. 1327(1911) Yılında Basılmıştır. 287s. 2. Kitap: Küçük İlm-i Heyet Gökyüzü, Yıldızlar Vs. İle Alakalı Bir Kitaptır. 1325(1909) Yılında Basılmış, Tercüme Eden Kastamonu Mektebi İdadi Muallimlerinden Hüseyin Hüsnü, 264s.

Ciltli