Tıp Tarihi- Emraz-ı Umumiyye, Mütercim: Osman Nuri, 1328(1912) Yılı Mekteb-i Tıbbiye Askeriyye Matbaası, 856s.

Ciltli