SOLD

Tıp Kitabı, Darülfunun Osmani Tıp Fakültesi Hocalarından Ceal İsmail Tarafından Yazılmış Tıp Kitabı, 1329(1913) Yılınd Basılmış, 343s.