Sevda çizim görselli tebrik kartı Ermenice yazılı

5x11 cm