Osmanlıca,Son Dönem Osmanlı/Erken Dönem Cumhuriyet Siyaset ve Masonluk

Kolağası Şehid Resneli Ahmed Niyazi Bey Tarafından Yazılan 'Tarihçe-yi İnkılab' Adlı Eserin Vefatını Takiben 'Telif Sahibi Namına' Kardeşi Osman Fehmi Resne Tarafından Satışının Yapıldığını Gösterir ve 'Osman Fehmi Resne' Negatif Damgalı İşlem Görmemiş Osmanlıca Makbuz