1839 Yılı-W.H. Barlett-Çelik Baskı-İstanbul-Bebek'te Sandalcılar