SOLD

Meşhur, Enver Paşanın ve Hanedan Mensubu Naciye Sultan'ın Oğlu Ali Enver ve Kardeşi Nuri Killigil Paşa Birlikte Poz Verirken. Ali Enver'den 27 Haziran 1938 Büyük Dostumuz Hamza Erkan'a Ali Enver İthaflı İmzalı (Çok Çok Nadir)

Hamza Osman Erkan: İsviçre'de Öğrenim Görürken 18 Yaşında iken Öğrenimini Bırakıp Irak Cephesine Koşan Kahramanlarımızdan.

Hamza Erkan'ın soy ağacı, Babası Osman Ferit Paşa. Birinci Ferik, Taşkışla Komutanı, Şeyhül Harem (Medine'deki kutsal türbenin muhafızı, koruyucusu ve Peygamberin kabrinin bekçisi), Sultan Abdülaziz'in yaveri, Osmanlı Ordusu Generali.