SOLD

İzmir İskan ve Muhacirin Riyaset-i Alisine, Girit Muhacirlerinden, Yunanistan'da gördükleri Zülüm ve İşkenceye Dair, İzmir İskan ve Muhacir Komisyonuna Yazılmış Oldukları İstida