SOLD

İçki Kültürü, Şarköy'den Dersaadet'e Sevk Olunan Şarapların Miktarına Havi Defter, El Yazma Eski Türkçe, 12 s. 20 ağustos 1340 Tarihli