SOLD

II. Dünya Savaşı Dönemi Kıtlık Zamanında Vakıflar Tarafından Dağıtılan Ekmeğe Ait tevzi Bordrosu Mart-Nisan 1943