Mimari Tıp Tarihi, Yüksek Mühendis Mimar Ziya Payzın Terekesinden Gaziantep Verem Hastanesi yapım aşamalarını, yazışmalarını ve mimari detaylarını içeren çok miktarda evraktan oluşan tereke