1787, Osmanlı Dönemi Rufai Dervişler, S/B, Tableau general de l'empire Othoman Kitabından, Paspartulu, Planj 132, Lekeli

Exercıces Des Derwıschs Rufayıs,
36 x 25 cm.