Mimar Sinan ve XX İnci Asır Mimarisi (Kısa Bir Tetkik), Ziya Kocainan, İstanbul Kenan Basımevi 1939, 44s.