Seçme Rubailer, Muhtelif Fars Şairlerinden Seçen ve Çeviren Asaf Halet Çelebi, Yokuş Kitabevi 1945, 111s.

Sayfalar açılmamış