SOLD

İstanbul'da 500 yıllık Sağlık Hayatımız, Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu, İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı, İstanbul Kemal Matbaası 1953, 184 s.