En Ala Sigara Kağıdı, Milli Muzafferiyet Al Bayrak