SOLD

Birinci Cihan Harbi tam teçhizatlı Osmanlı askeri kabin fotoğraf