CHARLES AZNAVOUR

IDIOTE... JE T'AIME

K 6 P 6 TÜRK BASKI-KAPAK KENARINDA AÇILMA VAR