ERIC CLAPTON

461 OCEAN BOULEVARD

K 6-7 P 7 İNGİLİZ BASKI, AÇILIR KAPAK-KAPAK İÇ KISIMDA SOYULMA VAR