SOLD

Osmanlıca Beyoğlu Mutasarrıflığı, 1899 Tarihli Doküman