SOLD

Hanedan Fotoğrafı

Sultan II. Abdülhamit'in şehzadesi Abrurrahim Hayri Efendi'nin Almanya Potsdam Askeri Akademisi'nde okuduğu 1913-14 yıllarında. Abdürrahim Hayri Efendi, II: Wilhelm'in sarayında topçu subayı olarak görev yaptı. Şehzade, fotoğrafın en ön sırasında, sağdan dördüncü konumda. Paspartu ile beraber 32 x 26 cm., çok temiz kondisyonda