SOLD

Haliç Köprüsü,Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü,