SOLD

Bab-ı Meşihat Varış Damgalı, Postadan Geçmiş, Pullu, Arkası Mektuplu

Bab-ı Meşihat, Osmanlı Dönemi Dersaadet'te Şeyhülislamların Resmi Dairesi Olarak Vazife Görmüştür.