SOLD

Türk Sinema Tarihi, Giovanni Scognamillo, Kabalcı, Yayınevi, İstanbul 2010, 3. Baskı, 500 s. Ciltli Şömizli