Le Drame de Pekin en 1900 Par L. Debroas, (Çindeki Boxer Ayaklanmasını Anlatır. Bu isyanın Bastırılmasına Osmanlılar Nazım Hikmetin Dedesi Hasan Enver Paşa'ya Gönderilmiş), Fransızca, 289s.

Ciltli