Bir İstanbul Bilgiseli Sermet Muhtar Alus 1887-1952, Meral Demiryürek, KitapYayınevi 2007,547s.