SOLD

Marcel Duchamp ya da Büyük Kurgu, Jean Clair, Çeviren Özge Açıkkol, YKY 2000,129s.