SOLD

Kolera Günlerinde Aşk, Gabriel Garcia Marquez, Çeviren Şadan Karadeniz, Can Yayınları 6. Baskı 1998,388s.