Osmanlı doküman, Yunanca senet 1912, arka yüzde muhtelif cirontolar, finans tarihi

22x12 cm