Osmanlı dönemi İstanbul, Galatadan Beyazıt cihetine bakış, editör Ludwigsohn, Constantinople