Osmanlıca doküman, Orman ve Maadin memuruna ait hizmet cetveli, 1315

11,5x18,5 cm