Kız Muallim mektebi öğrencilerinin bayram kutlaması