Balkan Savaşları Konulu Çok Çok Nadir Belgeler Lotu

1) Selanik- Karadağ Cephe Haritaları, Erkanı Kaymakamı Mahmud nihad Birinci Cilt, Kat Yerleri Yıpranmış. Dersaadet Matbaayı Askeri 1340, 50 x 80 cm.
2) 338 Senesi İlkbaharda Rumeli … Teşkilatları / 10 Temmuz 1334deki Teşkilatların Askeriyenin Halas Cedveli Açık Hali 56 x 82, cm.
3) Teşkilatı Cedideden Nizamiler 57 x 37 cm.
...


Lot İçerisindeki Belgelerde, Ordu Envanteri Anadolu ve Hicazdan Balkan Savaşlarına Katılan Birliklerin Haritalı Bilgileri Mevcuttur.
Savaşa Katılan Ordunun Envanteri, At Sayısı, Merkep vb… bilgiler Mevcuttur.