Ermeni Kültürü, Osmanlı İlk Meclisinde 7 Azınlık Milletvekilinden Biri Olan Şahinyan Terekesinden, Ermenice 1913-1918 Yazımı İçi El Yazısı Dolu Finans Defteri, Sayfaları Tamemen Yazılıdır. 126 s.