SOLD

Denizcilik, Büyükada Vapuru Personeli ile İlgili Tediye Belgesi, 1928