SOLD

Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası Hacı Beşir Ağa, Jane Hathaway, Çev: Hazal Yalın, Kitap Yayınevi, İstanbul 2014, 120 s.