Camera Ottomana, Photography and Modernity in the Ottoman Empire 1840-1914, Koç Üniversitesi, Edt: zeynep Çelik, Edhem Eldem, İstanbul 2015, 255 s. İmzalı