Türk Resim Sanatı ATA 10 Krş. Ressam İsmail Altunok'tan Ressam Hasan Kavruk'a Gönderilmiş Posta Tarifesinde Postadan Geçmiş. Antiye, Teşhirlik