Osmanlı'nın En Uzun Üzeri Yayını Servet-i Fünun DERGİsinin Yayıncısı Ahmet İhsan matbaasının 2 Lisan da Hazırlamış-Olduğu Baştan Sona , FOTOĞRAFlı İşyeri Kataloğu, 20 Sayfa--