Sülüs Nesih Yazı

Rabbi! Yessir. Velâ Tuassir, Rabbi! Temmim Bilhayr.
Ey Allah'ım (Başlayacağım İşi Kolaylaştır, Zorlaştırma!)
Ey Rabbim (Başladığım İşi) Hayırla Tamamlattır.
Ketebe hilmi (Karasakal)
Fuat Başar'dan İcazetli Hasan Çelebi'den Tasdikli, Mehmet Özçay'dan Çalışmış ve Birçok Yarışmadan Ödül Almıştır. M. Şevki Tarzında Yazdığı Kur'an-ı Kerimi Basılmıştır. Çeşitli dereceler almıştır.
Yazı: 7 x 25 cm.
Çer: 24 x 41 cm.