Celi Sülüs Yazı

Besmele-i Şerife
Ketebe Musa Kazım (Karadeniz Ereğli'li ve Hattat Ressam)
Tezhib Safiye Ocaklı
Yazı: 10 x 30 cm.
Çer: 40 x 60 cm.